Ammunitions priser

Ved betaling - skriv i tekstfelt hvad der købes.
Dvs. ved køb af f.eks. 3 æsker 9 mm. á kr. 75 og en sikkerhedspløk á kr. 35 - skrives der i tekstfeltet: 3 x 9 mm + 1 sikkerhedspløk.
Betaling til Skytteafdelingen via MobilePay på 94421
  • Riffel 20 stk. kr. 120,-
  • Pistol 9 mm. 50 stk. kr. 75,-
  • Pistol .32 - 50 stk. kr. 150,-
  • Pistol .38 - 50 stk. kr. 125,-
  • Pistol .22 - 50 stk. kr. 50,-
  • Sikkerhedspløk - 1 stk. Kr. 35,-

Transport og opbevaring af ammunition

 

Private må transportere 80 kg ammunition I original embalage til håndvåben. Ammunitionen skal være placeret forsvarligt og fastgjort. Det anbefales, at man medbringer våbenlegitimationskort og medlemsbevis fra skytteforeningen, når man transporterer ammunition. En skytte må kun være i besiddelse af ammunition svarende til de våben, han har tilladelse til, med mindre han transporterer ammunition for sin forening. Sidstnævnte kræver SKV3 godkendelse.

Skytter må max. opbevare 1000 lang- og 5000 kortdistancepatroner i et godkendt EN 1143-1 grade 0 skab uden særlig tilladelse fra Politiet. Fra 1. marts 2010 har foreninger og skytter desuden skullet opbevare ammunition i våbenskab jævnfør BEK nr. 997 § 21. DGI er i øvrigt i gang med at lave en pjece om transport af våben og ammunition. Læs om transport af farligt gods