Skydning i PI Københavns Skytteafdeling som Politiskoleelev

Hurtig Info for politiskoleelever

Som hovedregel kan nyansatte Politiskoleelever først blive indmeldt i Skytteafdelingen og skyde i
foreningens træningstid, når (det meste af) Politiskolens skydeuddannelse er gennemgået.

Politiskoleelever, som har skydeerfaring fra en anden skytteforening, kan dog straks blive medlem
og deltage, ligesom skydeerfaring med håndvåben fra militæret kan i nogle tilfælde give samme
tilgang, men al henvendelse derom skal ske til bestyrelsesmedlem, pa. Kim Wallbridge på
kim@piskydning.dk Kim foretager en vurdering og forestår den nødvendige
vejledning/undervisning.

Nye medlemmer helt uden skydeerfaring skal altså vente til PSK-skydeuddannelsen er gennemført.

Medlems info for politiskoleelever

Indmeldelse sker ved indsendelse af udfyldt og underskrevet indmeldelsesblanket til PI-Kontoret med post, tjenestepost eller scannet som vedhæftet fil til pi-kbh@politiidraet.dk

Blanketten findes På medlemskab siden Det er vigtigt at anføre nr. på tjenestepistolen på indmeldelsesblanketten, så vi kan være på forkant med udstedelse af medlemskort, som er et krav for at måtte skyde med tjenestepistolen i foreninger og i fritiden.

Kontingent er kr. 15,- pr. md., som opkræves kvartalsvis forud på girokort, som tilsendes (kan indkodes på pbs). Beløbet er udelukkende et særkontingent til Skytteafdelingen, idet PSK-elever på SU er kontingentfrie i hovedafdelingen af PI Kbh.

Når I er færdige med første PSK-forløb, og har fået udleveret jeres tjenestepistol, kan vi tilbyde nogle skydedage særlig tilegnet jer. Henv. i god tid før til Kim Wallbridge.

Husk at skydning med tjenestepistolen kræver at du er i besiddelse af et DPIF-medlemskort. Dette udstedes umiddelbart efter indmeldelsen og fremsendes med tjenestepost til dit tjenestested..

På hjemmesiden under "Skydetider" kan man se om der er en foreningsvagt tilstede (hvis der står et navn).
Det er en betingelse for, at man kan låne foreningspistoler samt købe ammunition & låne høreværn.

Så kør ikke forgæves – kig på vagtplanen. Vær opmærksom på at planen kan tit blive opdateret aftenen før.

Foreningen har en del forskellige pistoler, som man kan benytte.
bl.a. H&K USP i kaliber 9mm, som er ”storebror” til tjenestepistolen og fungerer på samme måde.

Medlemmer med egne våben kan træne, selvom der ingen foreningsvagt er, hvis man har været derude og fået forevist, hvor man finder skiver og høreværn m.v.