Bliv medlem iPI-KBH Skytteafdeling!

Hvorfor blive medlem af PI Kbh.s Skytteafdeling?

Jo, fordi du kommer til at træne sammen med dine kolleger, og der er erfaren skydeleder på banen som kan hjælpe dig.

Hjælp

Uanset om du er gammel eller ny på banen hjælper vi jer alle!

Vi betaler noget af prisen.

Kom med til klubmesterskaber, og andre sjove aktiviteter, vi betaler nemlig en del af prisen.

Target

Sammen med dine kolleger kan du træne dig bedere.

Medlemaf PI-Skydning.

Skydning med tjenestepistol i fritiden kræver medlemskab af PI-Skydning

Husk at skydning med tjenestepistolen kræver at du er i besiddelse af et DPIF-
medlemskort.

Dette udstedes umiddelbart efter indmeldelsen og fremsendes med tjenestepost til dit
tjenestested. Kortet skal sammen med politiskilt kunne forevises ved kontrol.

Indmeldelse sker ved indsendelse af udfyldt og underskrevet indmeldelsesblanket til
PI-Kontoret (med post, tjenestepost eller scannet som vedhæftet fil til pi-kbh@pi-kbh.dk)

Obs! Blanketten skal udfyldes på pc'en. Undtagen underskriften!

Blanketten findes her - Indmeldelsesblanket


Det er vigtigt at der anføres nr. på tjenestepistolen på indmeldelsesblanketten,
så vi kan være på forkant med udstedelse af Medlemskort. Det er et krav for at måtte
skyde med tjenestepistolen i civile foreninger og i fritiden.

Kontingent til skytteafdelingen er kr. 15,- pr. mdr., og opkræves via sprogforbundet eller pr. girokort. Beløbet er udelukkende et særkontingent til Skytteafdelingen og derudover kræves medlemskab af politiets idrætsforening til 65 kr. pr. mdr.