Indkaldelse Til Generalforsamling 2020

Indkaldelse Til Generalforsamling 2020

PI København

Generalforsamling:

 

Tirsdag den 25-02-2020 kl. 17.30 

Mødet afholdes på den KFC Krudthuset, Selinevej 5, 2300 København S., 

Første bygning inden parkeringen udenfor skydebaneanlægget. 

Foreningen er vært ved kaffe, øl/vand og snacks. Du må meget gerne give en heads up seneste 

torsdag den 20 februar til Kim Wallbridge på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent (og referent)

  2. Valg af stemmeudvalg

  3. Formandens beretning.

  4. Kassererens beretning - regnskab for 2017 og budget for 2018

  5. Fastsættelse af afdelingens særkontingent

  6. Behandling af indkomne forslag.

  7. Valg til bestyrelsen: (Alle ønsker genvalg)

  8.  Eventuelt.

 

Forslag, som ønskes behandlet under punkt 6

Skal være næstformanden i hænde senest 14 dage før mødet, jfr. lovene

Forslag sendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mød op og bak op om skytteafdelingens fremtidige virke.

P.f.v.

Michael Randrup, formand.