Indkaldelse Til Generalforsamling 2020

Indkaldelse Til Generalforsamling 2020

PI København

Generalforsamling:

 

Tirsdag den 25-02-2020 kl. 17.30 

Mødet afholdes på den KFC Krudthuset, Selinevej 5, 2300 København S., 

Første bygning inden parkeringen udenfor skydebaneanlægget. 

Foreningen er vært ved kaffe, øl/vand og snacks. Du må meget gerne give en heads up seneste 

torsdag den 20 februar til Kim Wallbridge på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent (og referent)

  2. Valg af stemmeudvalg

  3. Formandens beretning.

  4. Kassererens beretning - regnskab for 2017 og budget for 2018

  5. Fastsættelse af afdelingens særkontingent

  6. Behandling af indkomne forslag.

  7. Valg til bestyrelsen: (Alle ønsker genvalg)

  8.  Eventuelt.

 

Forslag, som ønskes behandlet under punkt 6

Skal være næstformanden i hænde senest 14 dage før mødet, jfr. lovene

Forslag sendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mød op og bak op om skytteafdelingens fremtidige virke.

P.f.v.

Michael Randrup, formand.

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Året 2018
Tak for godt og produktivt år. 2018 har budt på mange gode elementer, der trækker spor ind i 2019.

 

Hvad er der sket


DPM på Kalvebod
DPM er i 2018 afholdt på Kalvebod og dette havde ikke været muligt uden en kæmpe indsats fra Kim – Vi har som klub lært af dette og har noteret forbedringspunkterne i et tværfagligt samarbejde – så behøver jeg ikke sige mere om det ;-)

IPSC – DM
PI-KBH stillede til start ved IPSC DM på Kalvebod i efteråret. En fantastisk weekend med sammenhold, hygge, god skydning og fantastiske baner – tak til CPS for et godt stævne og tak til deltagerne. Vi starter PI-IPSC op i marts – VI har nu fået fast adgang til bane 14-16, hvor planen er, at vi træner ca. hver 3. uge – alle er velkomne, men træk og bevægelse er kun for IPSC licens. Jeg håber endnu engang, at vi kan stille til start ved flere danske stævner i løbet af året.

PI Klubmesterskab
En fantastisk dag i oktober med kæmpe fremmøde, måske grundet udlovningen af en pistol, men derfor var det stadig dejligt og se, så mange medlemmer møde op til skydning, våbeneftersyn og hygge. Vi trak lod om en pistol, hvilket Bjarke fra Odinsvej vandt – han har fået tilladelsen i hus og modtaget pistolen. Jeg håber, at vi gentager succesen igen til oktober – med og uden pistol som præmie.

 

Nye tiltag
Vi har i bestyrelsen valgt og rydde op og sælge ud af en del af klubbens mange våben. Pengene fra salget bliver brugt til indkøb af nye våben – senest er indkøbt 2 x nye rifler til cal. 22 – ligesom vi regner med at kigge på indkøb af nye 9 mm pistoler bl.a. SIG 320, Glock Gen 5, HK SFP-9 osv. Forslag modtages gerne. Ny hjemmeside varsler i baggrunden – glæd jer til det… Ny ændre lidt i strukturen – vi har afsat en smule midler til og beløbe vores medlemmer, der yder en ekstra indsats. Samtidige kan jeg kom opfordre til at nye vagter melder sig, da vi næsten har fyldte baner hver søndag og medlemmerne fortjener en banevagt til stede. Har man interesse i dette, kan I rette henvendelse til Kim eller jeg.

Skydeleder
Der blev i 2018 varslet et krav fra DGI om en skydelederuddannelse til alle skytter, der ønsker og lede en skydning eller skyde alene. Dette krav træder i kraft pr. 1.7.19 – jeg kan kun opfordre til og få taget testen på DGI’s hjemmeside – det tager 15 min. Og er et krav.

Ny trøje
Jeg havde håbet, at den nye klubtrøje var ankommet, men desværre. Der vil komme prøver på str., hvorefter vi laver en samlet bestilling. Der bliver mulighed for eget navn og evt. sponsor på trøjerne. Priser og så videre tilgår, men PI giver tilskud, så prisen holdes nede.

Afslutningsvist
Et kæmpe farvel til Frank, der ønsker og takke af efter mange år som næstformand. Du vil være savnet. Tak for mange gode år… En kæmpe tak til Morten Juul, der er trådt i Franks sted som næstformand. Det glæder jeg mig til ;-) Farvel til Philip, der ønsker og træde ud for at tage hånd om sin nye familie – alt held og lykke til dig – vi ses på banen Og kæmpe tak til resten af bestyrelsen – I er gode :)