Actioncard om Anvendelse af Politiets Tjenestepistol

Actioncard om Anvendelse af Politiets Tjenestepistol

Rigspolitiet har netop udgivet et Actioncard om Anvendelse af Politiets Tjenestepistol i Civile Skytteforeninger. Actioncardet kan læses på POLINTRA, men essensen er følgende:

  • Actioncardet giver lov til at opbevare træningsammunition på bopælen for fastansat personale, der har udleveret tjenestepistol, er medlem at en politiidrætsforening og har medlemskort med anført tjenestepistolsnummer. Opbevaringen skal ske efter våbenlovens regler for civile skytter. Dvs. godkendt våbenskab.

  • Politimanden skal via nærmeste leder underrette politidirektøren om, at han vil træne med sin tjenestepistol.

    Politimanden skal hver gang han vil træne civilt underrette om tid og sted – Kredsen vælge kan at det kan ske via en funktionspostkasse.

  • Status er, at Skytteafdelingen for nuværende undersøger omkring funktionspostkasser, salg af ammunition mv. - nærmere tilgår når vi ved mere i bestyrelsen.