Vigtige tips

P. I. Københavns Skytteafdeling

Bemærk:

Hvis en side går i stå under indlæsningen, kan man trykke på den lille firkant i indlæsningssidens øverste højre hjørne og åbne op i et nyt vindue.

Forhold på skydebanen!

 

 

Banekommandør og skydeledelse.

 

Når to eller flere skytter skyder samtidig på samme bane, skal der være en udpeget skydeleder. Der må ikke herske tvivl om, hvem der har ledelsen og det dermed forbundne ansvar for skydningen og som kan træffe de nødvendige bestemmelser på banen.

 

Er skydningen for omfattende, kan han udpege en banekommandør og eventuelt en standpladshjælper.

 

Er skytten alene på banen, har han samme ansvar som en skydeleder.

 

Alle skytter og tilskuere i baneområdet skal under skydning bære høreværn.

 

Skyttens forpligtelser.

 

Skytten skal være sit ansvar bevidst.

 

Skytten skal betjene sit våben og ammunition forsvarligt.

 

Skytten skal følge banekommandørens vejledning.

 

Skytten må ikke foretage våbenbetjening på standpladsen uden banekommandørens tilladelse.

 

Skyttens våben skal være afladt og må ikke røres på standpladsen, når der er åbnet ud til banerne, og der opholder sig folk ved skiverne.

 

Efter afsluttet skydning, skal våbnet kontrolleres af såvel skytte som banekommandør.

 

Er der mistanke om alkohol og / eller stoffer indtaget af en skytte, bliver han afvist uden nærmere begrundelse.

 

Overtrædelser vil - ubetinget- indebære en påtale og ved gentagelse bortvisning.