Medlemsmøde 2015

P. I. Københavns Skytteafdeling

Medlemsmødet den 2. marts 2015

Conny byder velkommen Frank, Brian, Henning, Conny, Preben og Kim Lars, Erik, Nanna og Diana

Sekretær og formand Opmærksom dirigent

Torben

Formanden aflægger beretning Kasserer aflægger regnskab

Revisorerne har travlt Våbenmester orienterer Afgående kasserer får "fadbamse" og vingave.

 

Fotos: Kjeld Askvang