Generalforsamling 2017

P. I. Københavns Skytteafdeling

Fotos fra generalforsamlingen 2017

Foto: Kjeld Askvang

Den gamle bestyrelse, minus Conny Ny og gammel formand Dirigent Flemming, suppleret af Kim.

Afgående kasserer, Lars, næstformand, Frank og referent Henning Enkelte spørgsmål fra tilhørerne. Conny vil sige noget.

Formandens beretning ved Frank Kassererens regnskab ved Lars, overvåget af næstformanden Kim giver sit besyv med.

Regnskabet genneses af Frank og Henning Kristian fra Store PI Conny takker af som formand

Næstformand, Frank, takker afgående kasserer, Lars. Kristian, Store PI, takker Conny og Lars for godt samarbejde Ny formand, Michael

Bestyrelsen 2017-18. Kim, Frank, Michael, Preben, John, Henning, Phillip, Moten og Søren.