IPSC træning på Hanebjerg

P. I. Københavns Skytteafdeling

IPSC træning på Hanebjerg I weekenden 29-30. marts 2014

 

 

Som en fortsættelse af IPSC foredraget den 23 januar I Valby, mødte de tilmeldte deltagere op på Hanebjerg, Lille Pistolbane, lørdag kl. 09oo sharp i lidt halvkølig, men strålende solskin til den lovede IPSC træning. Men det blev varmere op ad dagen. Om det var temperaturen eller anstrengelserne skal være usagt.

 

Træningen afholdtes både lørdag den 29. og søndag den 30. marts. Der var desværre nogle afbud, så vi var 8 deltagere lørdag og 6 deltagere søndag.

 

Mats Backström og hans hjælper, Søren W. Larsen fra Capsicum, var I fuld gang med opsætning af skiver, både bevægelige og faste opstillinger. Skiverne var brune og hvide papskiver med - i hvert fald på afstand - usynlige felter, som gav point fra centrum og ud. De hvide skiver måtte ikke blive ramt, da de gav minus point. De var selvfølgelig opsat så smart, at der imellem to brune skiver var noget af en hvid skive.

 

Lidt underligt, men jo større cal. våben man bruger, jo flere point får man, hvis man rammer skiverne udenfor centrumfeltet. Cal. 44 og 45 giver flere point end cal. 9 mm. Derudover var der opsat bevægelig mål, som skytten selv skulle udløse og stålmål, som skulle væltes.

 

Efter opsætningen af skiver, udpakning af grej, var vi klar til at gå I gang. Formand Conny bød velkommen til deltagerne og tak til Mats og Søren for deres arrangement, hvorefter Mats gik I gang. Han started op med at forklare nogle IPSC regler. Foran skydebanehuset var opsat et bord og ved det bord måtte vi rode med våben lige så meget vi ville, men INGEN ammunition dér. Ammunitionen, magasinfyldning m.v., kunne vi rode med andre steder I området. Og så blev det pointeret kraftigt, at ved magasinskift og bevægelse på banerne, måtte aftræksfingeren ikke kunne ses I aftrækkerbøjlen. Det vil under normale IPSC omstændigheder være bortvisning. Så kan man fortsætte som "betalende tilskuer", som Mats udtrykte det.

 

Vi started langsomt op ved at tømme et magasin i præcisionskydning på 8-10 m. afstand I de brune skiver. Mere for at få den rigtige fornemmelse af skydestilling og håndfatning, samt undgå at ramme de hvide skiver.

 

Enkeltvis prøvede vi efterfølgende skydning under bevægelse. Først bevægelse fremad mod skiverne og derefter baglæns med magasinskift imellem. Vi skulle holde hoved og overkrop stille for at holde sigtefocus på skiverne mens benene bevægede sig i en rullende bevægelse som larvefødderne på en kampvogn. Jeg synes mere, at det lignede Anders And I løb.

Derefter skulle det foregå på tværs af skiverne, så man skød med siden til skiverne. Først den ene vej og så den anden vej. Alle skudafgivelser skulle være med to skud af gangen I hver skive og med magasinskift. Det var noget lettere at skyde på skiverne på éns venstre side end på højre side. Ihverfald når man er højre hånds skytte.

 

Da alt indenfor IPSC foregår på tid, fik vi også prøvet det. Lidt ligesom den civile tjenesteskydning, hvor man skyder på et vendeanlæg på tid. Vi skulle skyde på vendeanlæg med to skud I hver skive på 4 sekunder, hvorefter skiverne var væk I 4 sekunder og den tid skulle vi bruge til magasinskift. Ifølge Mats havde vi god tid, da denne skydningen inden for IPSC normalt var med to sekunders interval. Nå ja, god tid og god tid. Man skal ihvertfald være hurtig med magasinskift, hvilket gik fuldstændig I koks for mig med mine overfyldte magasiner, som hang fast I bukselommen. Det var oven i købet et konkurrencemoment med point, som sammen med en anden disciplin skulle sammentælles og indgå I et samlet regnskab med holdet om søndagen.

 

Man skal have et gear bygget til formålet, fandt jeg ud af.

 

Dagens sidste disciplin, som også indgik konkurrencemomentet, var skydning på tid fra standplads mod mål I forskellige størrelser, forskellige afstande og et enkelt bevægeligt mål. Målene bestod primært af papskiver I forskellige størrelser, som skulle have to skud hver, stålskiver som skulle væltes ligesom I Falling Targets, og det sideværts bevægelige mål, som selvfølgelig skjulte sig delvist bag en hvid skive. Det bevægelige mål skulle skytten selv udløse ved træk I en snor med begge hænder. Man kunne bruge lidt tid på at vurdere skyderækkefølgen, hvornår man ville udløse den bevægelige skive og I det hele taget planlægge sin tid, sin skydestilling og bevægelses rækkefølge, hvilket man altid gør ved en IPSC konkurrence. og Her er det 10'del sekunder der tæller.

Vi gennemskød disciplinen på mellem 10 og 16 sekunder. Point sammentællingen var så lidt forskelligt, for ikke alle skytter ramte centrum til 5 point og enkelte fik held til at ramme den hvide skive foran det bevægelige mål. Det gav jo som tidligere nævnt en hel del minus point. Vi havde lov til at bruge alle de patroner vi ville, da det var de bedste resultater som talte med, men til gengæld gik tiden, så det var en afvejning, som I de fleste tilfælde faldt ud til tidens gunst. Det kunne med andre ord ikke betale sig, at bruge for meget krudt.

 

Mats fortalte bagefter, at hans tidsberegning forud for disciplinen ville eksempelvis være, at hans træk I snoren med begge hænder ville foregå på den måde, at han primært trak med den ene hånd men den anden var klar til at gribe pistolen, hvilket kunne give ham en 10'del sekund I hurtighed.

 

Til sidst viste Mats hvordan han ville tackle banen og gennemskød hele disciplinen med 10 skud på 5 sekunder. Alle hans dobbeltskud lød næsten som et. Det viste, at god planlægning, træning, træning og atter træning er alfa og omega I IPSC skydning.

 

Så var godt en halv dag gået med en rigtig god oplevelse I det dejlige solskinsvejr og vi siger alle tak til Mats og Søren for et godt og veltilrettelagt arrangement.

 

PI Skydning har jo, som tidligere omtalt, en 2-3 medlemmer, som er IPSC skytter og det er planen at vi hen ad vejen får uddannet en IPSC skytte til Range Master, så vi selv må arrangere IPSC træning og stævner.

 

Tekst og foto: Henning Kamp Foto 1: Mats instruerer en forventningsfuld flok.

Foto 2: IPSC skiveopstilling

Foto 3: Skydning under bevægelse baglæns

Foto 4: Skydning under bevægelse sidelæns

Foto 5: Præcisions skydning på tid.

Foto 6: Skydning under bevægelse

Foto 7. Mats og hans IPSC kanon cal. 10 mm.

 

Flere billeder under Fotos.

 

Mats har fremsendt resultatlisten for weekendens IPSC konkurrence. Det er en temmlig kompliceret udregning, som jeg absolut ikke skal komme ind på, men resultaterne blev som følger:

 

Vinderen blev Thomas Engel, (som er IPSC skytte med A-licens).

Nr. 2 og 3 blev Søren Vagn Rasmussen. (Nr. 2 om lørdagen og nr. 3 om søndagen)

Nr. 4 blev John Cramer (foran en hel del gamle garvede skytter. Godt gået.)